W piątek w przeddzień kalendarzowego Dnia chłopaka obchodziliśmy to święto w naszej szkole. W klasach 4-8 dziewczęta wybrały wcześniej 3 kategorie misterów: dobrych manier, pięknego uśmiechu i elegancji. Wybrani chłopcy otrzymali ordery z tytułem mistera oraz słodki upominek. Na 3 i 4 lekcji chłopcy klas 4-8 uczestniczyli w międzyklasowych potyczkach sportowych. Za organizacje dnia odpowiedzialni byli p. Ewa Łukaszewska i SU.

Dariusz Moraczewski