22 września uczniowie klas 4-8 wzięli udział w wycieczce szkolnej do miejscowości Bieżany w powiecie mławskim. Celem wycieczki była integracja uczniów i rekreacja na świeżym powietrzu. Dzięki uprzejmości państwa Nyklewicz z firmy Agro – Kajak uczniowie mogli przepłynąć 7 – kilometrowy odcinek rzeką Wkrą w dwuosobowych, bezpiecznych kajakach typu Vista. Po ukończeniu spływu, w leśniczówce, czekał gorący, obfity poczęstunek z grilla. Dzieci mogły także skorzystać z boiska do siatkówki, sali gier w starej stodole, tyrolki i trampoliny. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali państwo Aleksandra i Dominik Kędzierscy, Elżbieta Pawlak i ks. Arkadiusz Joniec.

Organizator, Dariusz Moraczewski