W dniach 15 – 17 września 2023 r. przypada 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. 15 września uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 również przyłączyli się do akcji ekologicznej, której celem było rozbudzenie u dzieci świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko. Tego dnia zarówno w szkole, jak i w przedszkolu odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa, ochrony środowiska i segregacji odpadów. Wybrane klasy, zaopatrzone w worki i jednorazowe rękawiczki, uporządkowały teren wokół szkoły i micheliński park. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były od razu widoczne. Zebrane odpady zostały posegregowane i umieszczone w odpowiednich pojemnikach. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, a najlepiej zrobić to zaczynając od najbliższego otoczenia.