W dniu 11 września klasa 5a uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych realizowanych na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Uczniowie spacerowali ścieżką edukacyjną „Dzilno”, która prowadzi przez bardzo malownicze i różnorodne tereny. Prowadząca, pani Jadwiga Wiśniewska, zapoznała dzieci z tematyką dotyczącą zagrożenia lasów pożarami, szkółki leśnej, znaczenia leśnego wodopoju dla życia zwierząt czy warstwowej budowy lasu. Uczniowie wędrowali również leśną kładką, dzięki której każdy miał możliwość z bliska obejrzeć roślinność terenów podmokłych, nie niszcząc jej. Zwieńczeniem spotkania było ognisko, przy którym dzieci upiekły kiełbaski, a następnie ze smakiem je zjadły.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach projektu WIEDZA, CIEKAWOŚĆ, EDUKACJA, EKOLOGIA edycja II, realizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, a sfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wykorzystując walory ścieżki edukacyjnej GWPK, uczniowie poznali formy ochrony przyrody najbliższej okolicy, przede wszystkim parku krajobrazowego, ochrony gatunkowej i użytku ekologicznego.

D. Adach