W dniach od 26.06.2023 r. do 30.06.2023 r. odbywały się w naszej szkole półkolonie letnie. Uczestniczyło w nich 28 dzieci, a nad bezpieczeństwem i realizacją programu czuwały – p. Marta Kacprzak – Czaja, p. Ewa Krupińska oraz dyrekcja szkoły – p. Aneta Jabłońska i p. Paulina Waćkowska. Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.00 do 13.00, a każdy dzień zaczynał się od śniadania, natomiast kończył dwudaniowym obiadem. Jako II śniadanie dzieci otrzymywały mus, owoc lub słodkości. W trakcie trwania półkolonii zostały zorganizowane różne zajęcia. W pierwszym dniu uczestnicy zostali zapoznani z wychowawcami poszczególnych grup, regulaminem półkolonii, zasadami podróżowania autobusem miejskim oraz zachowania w miejscach publicznych i przepisami BHP. Poznali plan zajęć na każdy dzień, a także przypomnieli sobie zasady dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Po części organizacyjnej dzieci wybrały się do Bricks 4 Kidz, gdzie uczyły się i bawiły, wykorzystując do tego klocki LEGO. Drugiego dnia uczestnicy półkolonii odwiedzili Muzeum Etnograficzne we Włocławku. Obejrzeli wystawę „Dzieciństwo”, która ma celu pokazać współczesnemu odbiorcy skalę zmiany na tym polu. Zaprezentowane są różne smaki i odcienie dzieciństwa, które były i są udziałem różnych środowisk w różnych czasach – zarówno w przeszłości jak i współcześnie. Na wystawie można było poznać 6 bohaterek i bohaterów, dzieci urodzonych równo co 30 lat od końca XIX wieku aż do początków obecnego stulecia. Po obejrzeniu wystawy był czas na zabawy ruchowe poprowadzone przez pracownika Muzeum. Kolejnego dnia odbywały się zajęcia kreatywne na terenie szkoły. Były m. in. warsztaty teatralne, zajęcia z wykorzystaniem sztuki origami i kirigami, które rozwijają myślenie twórcze i konstrukcyjne, ułatwiają zapamiętywanie, uczą prostoty, sumienności i dyscypliny. Tego dnia nie zabrakło także zabaw na świeżym powietrzu. W czwartek dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych „Poznajemy siedliska” poprowadzonych przez Panią Joannę Fydryszewską z Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz samodzielnie wykonały magnesy. Piątek był ostatnim dniem półkolonii, ale za to pełnym wrażeń, emocji i radosnych uśmiechów. Po zjedzonym śniadaniu wszyscy udali się na seans filmowy do Multikina, by obejrzeć film „Super Mario Bros”.

Z uczestnikami letniego wypoczynku przeprowadzone były także działania informacyjno-edukacyjne w ramach akcji pod hasłem „Bezpieczne wakacje” w oparciu o materiały przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Dzieci dowiedziały się m. in. jak bezpiecznie przebywać na terenie lasów, w okolicach stawów, rzek czy kąpielisk, o szkodliwości napojów energetyzujących, w jaki sposób zapobiegać zakażeniom i zatruciom pokarmowym, jak zapobiegać negatywnym skutkom zdrowotnym wynikającym z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne, o zapobieganiu wypadkom i udzielaniu pierwszej pomocy, a także o profilaktyce uzależnień i chorób odkleszczowych. Edukacja zdrowotna prowadzona dla uczestników wypoczynku letniego jest dobrą okazją, aby kształtować pożądane postawy i zachowania zdrowotne młodego pokolenia.

Na zakończenie półkolonii letnich wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Różnorodność i atrakcyjność zajęć sprawiła, że dzieci każdego dnia z zadowoleniem, aktywnie uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych zajęciach.