Harmonogram zajęć na ostatni tydzień:
Oddział przedszkolny pracuje zgodnie ze swoim planem.
Klasy I – VIII:
– Poniedziałek, wtorek, środa lekcje według planu – skrócone do 35 min. i przerwy 10 min.
– Czwartek – zajęcia z wychowawcą w godzinach 9.00 – 12.00 .
Od godz. 10.00 Festiwal Nauk Ścisłych w ramach zakończenia projektu „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”, który jest finansowany ze środków Fundacji ANWIL w ramach VII edycji programu„Uczę się z ANWILEM”.
– Piątek – zakończenie roku szkolnego.