W ramach działań ekologicznych uczniowie klasy IV a podczas zajęć z wychowawcą obejrzeli bajkę edukacyjną pt. „Ekologiczny dom”, prezentującą właściwe zachowania dot. dbania o przyrodę: segregacji śmieci, oszczędzania wody i prądu, a także korzystania z odnawialnych źródeł energii. Ponadto dzieci wykonały piktogramy ekologiczne, które mają przypominać wszystkim o tym,
aby zawsze mieć na uwadze zachowania proekologiczne.

Daria Adach