PÓŁKOLONIE LETNIE
Zapraszamy uczniów na wypoczynek w formie półkolonii organizowany w naszej szkole – 2 grupy po 14 osób dla dzieci z klas 0-III.
Termin: 26.06.2023-30.06.2023 r.
Półkolonie odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00.
Opłata wynosi 10 zł dziennie, czyli razem 50 zł. Dzieci będą miały zapewniony posiłek (śniadanie i obiad).
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (dostępne w sekretariacie) i wniesienie opłaty.
Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku należy składać w sekretariacie szkoły od 6 czerwca od godz. 7.45 do 9 czerwca.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu uczniów na półkolonie decyduje kolejność zgłoszeń.
ZAPRASZAMY 🙂