Wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2023 r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:
– dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 19.05.2023r.;
– pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w dniu 23.05. 2023r. w kasie Nr 2 na parterze w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.