13 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”, który finansowany jest w całości ze środków Fundacji ANWIL w ramach VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. Tego dnia uczestnicy projektu budowali bryły pitagorejskie wewnątrz innych brył, otrzymywali sześcian w ośmiościanie i odwrotnie, dwudziestościan w dwunastościanie. Bryła pitagorejska składa się z przystających – takich samych- wielokątów. Kolejną umiejętnością było tworzenie brył sferycznych lub inaczej obrotowych oraz wycinków tych brył korzystając z klocków odpowiednio wyprofilowanych. Ponadto, korzystając z wody z mydłem tworzyliśmy ściany w bryłach pitagorejskich. Uczestnicy zajęć wykazali się cierpliwością w budowaniu skomplikowanych brył, kreatywnością i wyobraźnią w tworzeniu nowych konstrukcji. Zajęcia poprowadziły p. Joanna Sendal i p. Paulina Waćkowska.