Dnia 30 marca odbyły się pierwsze zajęcia w ramach realizacji projektu „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”, który finansowany jest w całości ze środków Fundacji ANWIL w ramach VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM”.

Odbiorcy projektu wzięli udział w zajęciach z matematyki, podczas których efektywnie, poprzez zabawę, utrwalali i rozszerzali swoją wiedzę na temat geometrii płaskiej i przestrzennej. Wykorzystując klocki Polydron Frame budowali rozmaite figury płaskie i bryły geometryczne, a także bryły sferyczne. Natomiast system konstrukcyjny ZOMETOOL umożliwił uczniom odtworzenie brył platońskich i stworzenie brył dualnych. Praca z tymi klockami skutecznie rozwija kompetencje XXI wieku, m. in. kreatywność, myślenie krytyczne, argumentowanie, inicjatywę, samodzielność, pozyskiwanie wiedzy oraz pracę zespołową. Innowacyjność systemu ZOMETOOL polega na odpowiednim dobraniu kolorowych patyczków pod względem ich długości, proporcji i kształtu końcówki. Możliwość konkretnego działania i eksperymentowania sprawi, że uczniowie zrozumieją pojęcia geometryczne szybciej i zapamiętają je na dłużej. Zajęcia poprowadziły p. Joanna Sendal i p. Paulina Waćkowska.