21 marca uczniowie pożegnali zimę i przywitali przepiękną porę roku – wiosnę. Wykonali w grupach ekologiczne marzanny. Odbyły się również warsztaty malarskie, na których dzieci wykonały elementy dekoracji klasy: kolorowe motyle i kwitnące drzewa. Chętni uczniowie przygotowali zdrowe kanapki. Na koniec odbył się wiosenny pokaz mody.

Zdzisława Moraczewska, Ewelina Wesołowska