„Powstanie Styczniowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W 160. rocznicę” – to hasło konferencji naukowej, w której wzięli udział uczniowie klasy VII b pod opieką p. Małgorzaty Charaszkiewicz. Podczas konferencji wygłoszono 7-8 referatów, poświęconych działaniom powstańczym ludności cywilnej, żołnierzy oraz duchowieństwa. Zostały także przedstawione artefakty – ślady potyczek powstańców z wojskami rosyjskimi w 1863 r. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. W drugim dniu konferencji odbyła się sesja plenerowa – w regionalnych miejscach pamięci Powstania Styczniowego, w której uczestniczyli uczniowie klasy VII a pod opieką Pani Dyrektor Anety Jabłońskiej. Organizatorem było Włocławskie Towarzystwo Naukowe.