15 lutego 2023 r. odbył się w naszej szkole etap rejonowy Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu o Wielkich Polakach, który organizowany jest przez Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Temat tegorocznej edycji to: „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Współorganizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Zgromadzenie św. Michała Archanioła, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu, Mat-Bud. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego monitoruje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W etapie rejonowym wzięły udział 32 osoby z 11 szkół. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Pani Dorota Gołębiewska – przewodnicząca Komisji nr 3 (powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski).