Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 19 oraz Warsztaty Plastyczne Fishart zapraszają uczniów do udziału w konkursie plastycznym .

REGULAMIN KONKURSU

 

Temat pracy: Bliżej sztuki

Konkurs polega na wykonaniu reprodukcji znanego dzieła sławnych artystów z całego świata.

  1. Organizator: – Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 19

– Warsztaty Plastyczne Fishart

2. Cel konkursu:

– Rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci;

– Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu;

– Wyłonienie najlepszych prac, które zostaną wywieszone w ramach na korytarzu szkolnym.

3. Czas trwania konkursu :

– Konkurs rozpoczyna się od 16.12.2022 do 9.01.2023

4. Warunki uczestnictwa :

– Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 19;

– Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu techniki plastycznej tj. (malarstwo, pastele suche, pastele olejne) o wymiarach 35cm szerokości i długości 44 cm;

– Warunkiem zgłoszenia się do konkursu jest odbiór wydruku dzieła znanego artysty z sekretariatu szkoły od Pani Agnieszki Czaplickiej w dniach od 19.12.22 do 22.12.2022 r.

5. Ogłoszenie wyników konkursu:

– Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 11.01.2023;

– Lista nagrodzonych oraz wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie szkoły.

6. Nagrody:

Przewidujemy siedem głównych nagród! Do wygrania zestawy malarskie oraz warsztaty z doskonalenia technik malarskich pod okiem Pani Marceliny Karasiewicz. Dodatkowym wyróżnieniem będzie umieszczenie nagrodzonych prac w ramach na korytarzu szkolnym.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoważne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50. ustawy z dnia 4 lutego 1994, o prawach autorskich ( DzU.z1994,N.24 poz.83) oraz publikacji w kalendarzu szkolnym i internacie.