10 maja 2022 r. przedstawiciele naszej szkoły: Oliwia Czerwińska 8b, Nikola Gizińska 7a Wojciech Wtulich 7a wzięli udział w dyktandzie organizowanym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Celem dyktanda przeznaczonego dla uczniów klas 7 i 8 z Włocławka i regionu, absolwentów LZK i wszystkich przyjaciół szkoły jest popularyzowanie historii liceum na tle historii miasta i regionu w sto dwudziestą rocznicę oddania do użytku gmachu szkoły przy ul. Mickiewicza 6, promocja szkoły oraz utrwalanie zasad polskiej ortografii w praktyce. Rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych nastąpi pod koniec maja. Opiekunką grupy z SP 19 była pani Aleksandra Dereszewska.