21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym dniu wszyscy, którzy chcieli wypożyczyć książkę, na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa mieli założone dwie różne, nie do pary, kolorowe skarpetki. Mamy nadzieję, że takie inicjatywy zwiększają świadomość społeczną dotyczącą osób z Zespołem Downa, integrują uczniów z osobami niepełnosprawnymi oraz wzbudzają u uczniów pozytywne uczucia, takie jak: empatia, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

M. Marciniak, A. Dereszewska