11 października świetlica szkolna zorganizowała seans filmowy w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

Oglądanie filmu poprzedzone zostało pogadanką „Kulturalny widz”. Wejście do sali kinowej odbywało się na podstawie, przygotowanych przez nauczycieli, biletów wstępu, na których został wydrukowany rząd i miejsce, które należało zająć. Dużą frajdę sprawiło dzieciom odnalezienie przypisanego miejsca, wyświetlany film oraz miła niespodzianka – popcorn.

Wesoła atmosfera i zaciekawienie dzieci wybranym filmem „W głowie się nie mieści”, wyświetlanym na dużym ekranie, mobilizuje nas do kolejnych spotkań w „świetlicowym kinie”.

Małgorzata Charaszkiewicz

Ewa Tobijasz