7 listopada klasy II a i III c pojechały na zajęcia edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej mieszczącym się w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej we Włocławku.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów ze sposobami powstawania ciepła i oszczędzania. Poruszone zostały zagadnienia związane ze smogiem i ochroną środowiska.

Zajęcia poprzedzone były emisją specjalnej animacji video. Uczniowie dowiedzieli się z niej, w jaki sposób grzejniki stają się gorące, a z kranów płynie ciepła woda. Prześledzili drogę ciepła od ciepłowni MPEC do swoich domów. Poznali zasadę funkcjonowania węzłów cieplnych oraz wymiennika ciepła. Dowiedzieli się również jak oszczędzić ciepło. Prowadzący opowiedzieli o specyfice funkcjonowania MPEC, o zadaniach jakie stoją przed spółką, czyli dostarczaniu ekologicznego ciepła do budynków. Uczniowie zapoznali się z takimi zagadnieniami, jak „ekologiczne ciepło bez smogu” oraz praktycznymi radami, jak ekologicznie i mądrze korzystać z ciepła w pomieszczeniach..

Po lekcji teoretycznej uczniowie mieli niepowtarzalną okazję przyjrzeć się z bliska pracy włocławskich ciepłowników. Dzieci założyły specjalne kamizelki i kaski, po czym udały się na wycieczkę, podczas której zobaczyły proces nawęglania, spalania oraz odżużlania. Atrakcją była również możliwość zajrzenia do najwyższego w mieście komina oraz pieca, w którym palił się płomień doprowadzający ciepło do włocławskich domów. Ciekawostką była wiadomość, iż na kominie zainstalowano kamerkę, dzięki której zobaczyć można mieszkającego tam sokoła.

Na koniec wycieczki wszystkie dzieci otrzymały prezenty, które sprawiły im ogromną radość. To były bardzo ciekawe i pouczające zajęcia. Dziękujemy!

Agnieszka Gliszczyńska

Małgorzata Charaszkiewicz