Dnia 9 maja odbył się konkurs ortograficzny dla uczniów klas drugich. Każdą klasę reprezentowały trzy osoby. Zadania dotyczyły znanych dzieciom zasad ortografii, takich jak pisownia wielką literą, pisownia ó, rz wymiennego, pisownia zmiękczeń. Pierwsze miejsce zajęła Hanna Wawrzyniak z klasy 2c, drugie – Hanna Kozakowska z klasy 2c, trzecie – Antoni Knapiński z klasy 2b, a wyróżnienie otrzymał Michał Wiszniowski z klasy 2b.

Gratulacje dla wszystkich uczestników! Nagrody w konkursie ufundowała Rada Rodziców.
Konkurs przygotowała i przeprowadziła A. Kruszka.