W naszej szkole od poniedziałku trwają nauki misyjne w związku z odbywającymi się w Parafii Ducha Świętego w Michelinie Misjami Świętymi. Spotkania te są inną formą rekolekcji wielkopostnych. Jest to zgodne z § 10 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2020 r. poz. 983). Uczniowie, którzy nie uczęszczają na nauki misyjne mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.