Klasa II c wzięła udział w warsztatach plastycznych, które dotyczyły włocławskiego fajansu. Pani Dorota Konopka opowiedziała dzieciom o pracy w fabryce oraz pokazała wyroby ceramiczne, szczególnie podkreślając cechy charakterystyczne. Dzięki warsztatom dzieci mogły poznać sztukę ręcznego malowania wyrobów fajansowych. Na koniec uczniowie otrzymali od p. Doroty własnoręcznie wykonane zakładki do książki.

K. Troszyńska