W dniach 28. 04 i 04. 05 na zajęciach w klasie III a, rozmawialiśmy na temat świąt majowych. Dzieci obejrzały film edukacyjny pt. „Święta majowe”. Odbyła się też pogadanka na temat obchodów świąt przypadających w maju. Podczas zajęć omówiliśmy temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które zostało uznane za święto już 5 maja 1791. Odniesienie do tego faktu historycznego znaleźliśmy w naszym podręczniku , gdzie omawialiśmy obraz Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791”. Święto Konstytucji 3 Maja jest to dzień wolny od pracy. Zazwyczaj odbywają się tego dnia marsze, parady, zawody sportowe i pikniki rodzinne.

Uczniowie  podzieleni na grupy, wykonali również flagi Polski różnymi technikami.

Katarzyna Zawiślańska