Przypominamy, że od 4 maja 2023 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do klas I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024. W tym roku prowadzony jest on tylko w formie elektronicznej. Wszystkie niezbędne informacje w tej sprawie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Szkoła Podstawowa – rekrutacja do szkoły podstawowej klas I SP http://sp19.wloclawek.pl/?page_id=355 . W razie pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem szkoły 054 2355229.

Ważne daty:

od 4 do 19 maja 2023 r.
Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
Zapisy dzieci do klasy pierwszej spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).
od 29 do 30 maja 2023 r.
Weryfikacja wniosków  i dokumentów.
 31 maja 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.
od 01 do 07 czerwca 2023 r.
Podpisywanie deklaracji woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją miejsca w szkole.
14 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.