Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”, której organizatorem jest Stowarzyszenie „Dla Polski”.
Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.