20 kwietnia odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy”, który finansowany jest w całości ze środków Fundacji ANWIL w ramach VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. Uczestnicy projektu tworzyli siatki i modele brył pitagorejskich. Wykonane siatki brył odpowiednio łączyli sznurkiem i pociągając za sznurki składali w model przestrzenny, tzw. bryły ze sznurkiem. Z powodzeniem wykonali model sześcianu, czworościanu, natomiast model dwudziestościanu wymagał szerszego spojrzenia przestrzennego celem zaprojektowania siatki i „uzbrojenia” w sznurek tak, aby złożyć model bryły. Zajęcia poprowadziła p. Joanna Sendal.