22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., w ramach Agendy 21, podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody tego dnia. Uczniowie z klas VII b i VIII a wykonali podczas lekcji chemii proste doświadczenie „Chmury” ukazujące zjawisko dyfuzji i w jaki sposób powstaje deszcz. Dodatkowo w klasach dzieci rozmawiały na temat wykorzystania i oszczędzania wody, a także oglądały animacje edukacyjne „Oszczędzanie wody to za mało”, „Woda nie tylko w kranie”, „Oszczędzanie wody” i „Szanuj wodę, ratuj przyrodę”. Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały przygotowane przez Polską Akcję Humanitarną oraz Centrum Chemii w Małej Skali „Mikser Przyrodniczy 2023”.