16 marca odbyło się oficjalne „otwarcie” zmodernizowanej świetlicy szkolnej. Pomieszczenie zostało powiększone dzięki połączeniu dwóch sal. Na wstępie dzieci przygotowały krótką prezentację działań świetlicowych, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Dyrektor wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy. Po części oficjalnej przybyli goście i dzieci udali się na przygotowany słodki poczęstunek.