W dniu 8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet. Starsi i młodsi panowie składali Paniom życzenia i przekazywali kwiatowe lub słodkie upominki. Ukoronowaniem dnia było ogłoszenie przez SU wyników wyborów Miss Życzliwości, Miss Pięknego Uśmiechu i Miss Elegancji w klasach 4-8. Wybrane przez chłopców dziewczęta można zobaczyć na zdjęciach. Warto nadmienić, że nagrody w postaci czekolad dla każdej Miss ufundował Samorząd Uczniowski.

Opiekun SU

Dariusz Moraczewski