7 marca odwiedziła naszą szkołę ekipa Mobilnych Laboratoriów Przyszłości, która poprowadziła lekcje pokazowe i warsztaty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Edukatorzy stworzyli przestrzeń do zabawy i eksperymentów, do kreatywnego myślenia i szukania konstruktywnych rozwiązań. Rozwijali zainteresowania umiejętnościami, które pozwolą uczniom wykorzystać technologię w sposób zgodny z ich predyspozycjami. Zajęcia warsztatowe prowadzone były dla grup 10-15 osobowych i wzięło w nich udział ok. 120 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy zajęć pokazowych wprowadzeni zostali w świat druku 3D na przykładzie drukarki filamentowej. Zapoznali się z budową drukarki, własnościami wydruków oraz typami materiałów, z których można drukować. Ponadto w ramach ćwiczenia zrobili drobne modyfikacje w przygotowanym projekcie, aby następnie przesłać projekt do drukarki w celu wydrukowania finalnego efektu swojej pracy. Ponadto uczniowie wprowadzeni zostali w świat rozpoznawania obrazu na przykładzie prostego programu do rozpoznawania gestów. Zapoznali się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem obrazów oraz zasadami wykrywania kształtów z użyciem sieci neuronowej. Ćwiczenie to stanowiło wprowadzenie w świat tzw. “Sztucznej Inteligencji”.

Udział w warsztatach był dobrą okazją do eksperymentowania z technologią i rozwoju zawodowego. Mobilne Laboratoria Przyszłości realizowane są przy wsparciu Instytutu Badań Edukacyjnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Centrum GovTech. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w całej Polsce i zapewnienie im warunków do wejścia w przesycony technologią świat z odpowiednimi umiejętnościami.