W związku z realizowanym w klasach IV programem edukacji antytytoniowej pn. „Bieg po zdrowie”, 7 marca odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, panią Grażyną Kobielską, dotyczące szkodliwości palenia tytoniu. Uczniom przybliżone zostały skutki palenia papierosów oraz ich negatywny wpływ na organizm człowieka. Dowiedzieli się oni także, jakie niebezpieczne związki zawierają papierosy. Ciekawym punktem spotkania było wysłuchanie listu rówieśniczki uczestników, skierowanego do dziadków z prośbą o zaprzestanie palenia papierosów.

W ramach programu uczniowie obu klas przygotowali także plakaty tematyczne, które zawisły w salach lekcyjnych. Ich zdjęcia oraz fotografie ze spotkania znajdują się w galerii.

D. Adach, A. Krychowiak