Dnia 14 lutego w  klasie III a odbyły się warsztaty ekologiczne. Prowadziła je przedstawicielka Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Podczas nich dzieci zapoznały się szczegółowo  z życiem owadów. Następnie  pomalowały gipsowe figurki różnych owadów. Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczniów o interesujący świat owadów.
Katarzyna Zawiślańska