W tym roku nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. W związku z tą akcją zorganizowanych zostało wiele inicjatyw, których celem było przede wszystkim podejmowanie i propagowanie działań dotyczących bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa w sieci oraz dostarczenie wiedzy, jak pozytywnie wykorzystywać Internet.

Jednym z takich działań było zamieszczenie na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku materiałów informacyjnych oraz prezentacji „Bezpieczni w sieci” dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Kolejnym działaniem były spotkania dla klas 0-V, które poprowadziła p. Paulina Waćkowska. Na początku uczniowie obejrzeli bajki oparte na znanych wszystkim baśniach z kampanii „Bądź z innej bajki”. W kampanii tej spotkać można znane postaci – Czerwonego Kapturka, Śpiącą Królewnę, Królową Śniegu oraz Rybaka i Złotą Rybkę. Animacje te poruszały tematykę zagrożeń, z którymi mogą najczęściej spotkać się najmłodsi użytkownicy, m.in. hejt, grooming, patostreamy czy FOMO. Podczas tych spotkań uczniowie dowiedzieli się także, czym jest cyberprzemoc, jakie są jej formy i skutki oraz poznali zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Tego dnia w klasach prowadzone były pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, których efektem były plakaty wykonane przez uczniów oraz modele wirusa komputerowego zrobione przy użyciu słomek. Przygotowana została także przez p. Andżelikę Uzarczyk gazetka Porady na piątkę – Jak radzić sobie z cyberprzemocą?”. Pomimo tego, że Dzień Bezpiecznego Internetu jest obchodzony raz w roku, to o bezpieczeństwie w sieci powinniśmy pamiętać każdego dnia: że nic w sieci nie ginie, a raz pozostawiony ślad w sieci pozostaje tam na zawsze. Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowane zostały w ramach realizacji Projektu OSEhero.

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/bezpieczni-w-sieci–w-kazdym-wieku