Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 informuje, że z dniem 13 lutego ulegnie zmianie czas trwania przerw.

Godziny lekcyjne:

1.8.00 – 8.45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

4. 10.45 – 11.30

5. 11.50 – 12.35

6. 12.55 – 13.40

7. 13.45 – 14.30

8. 14.35 – 15.20

Przerwy:

1. 8.45 – 8.55

2. 9.40 – 9.50

3. 10.35 – 10.45

4. 11.30 – 11.50

5. 12.35 – 12.55

6. 13.40 – 13.45

7. 14.30 – 14.35

8. 15.20 – 15.25