23 stycznia br. odbyło się spotkanie z prawnikiem dla uczniów klas VII – VIII. Pani Daria Górniak – Dzioba przybliżyła uczniom tematykę bezpieczeństwa w sieci i cyberzagrożeń, m.in. omówiła piramidę nienawiści, czym jest hejt i jakie są jego przyczyny, rodzaje cyberzagrożeń, a także poruszyła temat mediów społecznościowych, praw autorskich i odpowiedzialności karnej. Uczestnicy brali aktywny udział w spotkaniu, zadawali pytania oraz wypowiadali się na tematy dotyczące poruszanych treści. Spotkanie to było jednym z działań Programu „Bezpieczni w sieci”, który jest realizowany w naszej szkole w ramach Projektu OSEhero. Organizatorem spotkania była p. Paulina Waćkowska – koordynator programu.