Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w  publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gmina Włocławek.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego