Super….mamy to 👏💪🙂
„Bystry umysł mieć chcemy, więc świat nauk ścisłych poznajemy” to grant, który zyskał uznanie komisji konkursowej Fundacji ANWIL w ramach VII edycji Programu „Uczę się z ANWILEM”. Autorką i jednocześnie koordynatorem wybranego projektu jest p. Paulina Waćkowska. Dzięki uzyskanemu grantowi uczniowie naszej szkoły oraz innych szkół podstawowych z Włocławka z klas VI – VIII będą rozszerzać zainteresowania naukami ścisłymi przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy w dziedzinie informatyki, chemii i matematyki. W ramach tego projektu zorganizowany zostanie cykl 10 zajęć warsztatowych dla grupy 15 osób z informatyki, matematyki i chemii, podczas których odbiorcy projektu będą mogli eksperymentować z wykorzystaniem techniki chemii w małej skali, budować bryły platońskie i dualne, kodować na dywanie, konstruować „maszyny” przy użyciu klocków KORBO oraz zgłębiać tajniki programowania z klockami GIGO. Zajęcia poprowadzą p. Joanna Sendal i p. Paulina Waćkowska. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie Festiwalu Nauk Ścisłych, w którym wezmą udział osoby biorące udział w projekcie, uczniowie naszej szkoły oraz dzieci z Przedszkola Publicznego nr 27 przy ul. Cienistej.
Kwota, którą udało się pozyskać na realizację tego projektu to 13740,00 zł. Przeznaczona zostanie ona na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zaplanowanych w projekcie działań.

http://fundacjaanwil.pl/aktualnosc?cmn_id=1483