29 listopada nauczyciele naszej szkoły, aby wzbogacić swój warsztat pracy i pogłębić swoje umiejętności informatyczne wzięli udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania sprzętu zakupionego w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. Warsztaty poprowadził p. Dawid Łasiński, znany w Internecie jako Pan Belfer.