W ramach projektu „Podróże małe i duże” dzieci i młodzież z naszej szkoły podsumowały zdobytą wiedzę prezentując swoje umiejętności wokalno-aktorskie i taneczne. Podczas występu uczniowie klas 0-VIII przedstawili wybrane państwa europejskie, ukazując ich piękno, kulturę, muzykę, tradycję i zwyczaje. Aktorów oklaskiwali licznie przybyłe rodziny, żywo reagując na to, co działo się na scenie. Nie obyło się bez gromkich braw i bisu. Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu dekoracji dla p. E.Karczewskiej, A.Dereszewskiej, A.Kędzierskiej, M. Kacprzak – Czai i p.Grzegorza Adamskiego.

K. Łazińska, E.Łukaszewska, D. Jaskólska