Dnia 28 listopada uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w Projekcie „Innowacyjna historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji”, realizowanym przez fundację „Arte Et Marte” przy wsparciu Ministra Edukacji i Nauki. Wzięli oni udział w projekcji dwóch filmów historycznych: „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Oba seanse odbyły się w technologii wirtualnej rzeczywistości. Każdy z seansów poprzedzony został krótkim wstępem, który wprowadził młodzież w tematykę związaną z filmem.