Chemia nie musi być nudna, ani trudna! Tak o to klasa VII b i klasy VIII „bawiły” się w dniu dzisiejszym na lekcjach chemii. Na początku klasa VII b utrwalała budowę atomu w aplikacji RApp Chemistry, która pokazujew rozszerzonej rzeczywistości, a na kolejnych lekcjach klasy VIII grały w gry chemiczne – domino i „Ja mam, kto ma?” powtarzając wzory i nazwy soli 🙂

Gry edukacyjne oraz nowoczesne technologie wyzwalają w uczniach wiele emocji, a te sprzyjają zapamiętywaniu. Jest to super pomysł na utrwalenie danej partii materiału czy lekcję powtórzeniową. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii uczniowie nie tylko utrwalają treści, ale także dowiadują się, jak w twórczy i efektywny, a przede wszystkim bezpieczny sposób, poruszać się w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Tablety wykorzystane podczas zajęć zostały zakupione z projektu Fundacji ANWIL.