10.11.2022 r. grupa 10 uczniów z naszej szkoły wzięła udział w pieszym rajdzie – Wokół Włocławka – etap II.
Trasa prawie 10 kilometrowego rajdu wiodła przez Micheliński las do jeziora Łuba, następnie malowniczymi skarpami doliny Zgłowiączki do wsi Przyruda, dalej przez Mazury Leśne do leśnictwa Poraza. Po odpoczynku ruszyliśmy do Wieńca Zdroju i dalej do Włocławka do ul. Budowlanych. Rajd zakończyliśmy wzmacniając się ciepłym posiłkiem w pizzerii.
S. Płuza