Fundacja Inicjatyw Rozwojowych Inspira realizuje od kilku miesięcy projekt bezpłatnej pomocy psychologicznej, wsparcia, psychoedukacji oraz prowadzenia procesów rozwojowych dla dzieci, młodzieży, rodziców uczniów, nauczycieli online. Projekt nosi nazwę „Zdrowie w głowie”, i w jego ramach oferują całkowicie nieodpłatnie:

  • KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DLA DZIECI I NASTOLATKÓW– Twoje dziecko, podopieczny, uczeń ma trudności, z którymi nie radzi sobie samodzielnie? Jest ciągle smutne, ma napady złości, zamyka się w sobie, jego zachowanie znacznie się zmieniło? Zapraszamy na rozmowę z psychologiem w bezpiecznej przestrzeni, gdzie będzie mogło swobodnie podzielić się swoimi trudnościami i uzyskać pomoc i wsparcie psychologiczne.
  • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW i NAUCZYCIELI – Oferujemy spotkania, podczas którym pomożemy zrozumieć zachowania dziecka, nastolatka oraz zaplanujemy proces zmiany. Pomożemy też w osobistych trudnościach, pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego, by stać się dla dziecka i ucznia jak najlepszym wsparciem w rozwoju.
  • BADANIA PSYCHOLOGICZNEGO Z KONSULTACJĄ– Oferujemy bezpłatne badanie psychologiczne za pomocą profesjonalnych testów psychologicznych. Na konsultacji wstępnej spróbujemy ustalić główne przyczyny trudności życiowych, zaproponujemy odpowiednie narzędzia diagnostyczne, stworzymy raport z badania i udzielimy profesjonalnej informacji zwrotnej. Państwo następnie podejmują decyzję o dalszych krokach. Celem testów jest również zbadanie potencjału, osobowości, predyspozycji osobowościowych do określonych zawodów, kompetencji społecznych i wiele innych obszarów. Badania są bardzo dobrym punktem wyjścia do lepszego poznania i zrozumienia siebie.
  • COACHINGU– Coaching jest metodą wsparcia rozwoju, w której coach przez aktywne słuchanie, zadawanie odpowiednich pytań, a także stosując inne przeznaczone do tego narzędzia, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Fundacja współpracuje zarówno z młodymi specjalistami, jak i z doświadczoną kadrą psychologów i pedagogów, z członkami Koła Naukowego Psychologów WSNS HumanUp, studentami i absolwentami wielu uczelni i szkół coachingowych, Instytutem Inspira (skąd była do Państwa wysłana oferta szkoleń dla nauczycieli), oraz innymi organizacjami w zakresie prowadzenia badań psychologicznych, organizacji warsztatów, konferencji, spotkań psychoedukacyjnych. 

Naszą misją jest propagowanie praktycznej wiedzy z obszaru psychologii, pedagogiki, socjologii, medycyny w codziennym radzeniu sobie z trudnościami i powiększanie zasobów naszych podopiecznych do realizacji własnych celów.

Wierzymy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie pomagać wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia i chcą się rozwijać.

Konsultacji udzielamy online za pośrednictwem Google Meets. Terminy spotkań są ustalane wcześniej z osobą zainteresowaną – jesteśmy elastyczni! Aby skorzystać z konsultacji należy przesłać do Fundacji formularz zgłoszeniowy do projektu (przesyłamy w załączniku). Po otrzymaniu zgłoszenia jeden z naszych psychologów odezwie się w celu ustalenia terminu spotkania. 

Zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia strony: https://instytutinspira.pl/bezplatne-konsultacje-psychologiczne/

Formularz zgłoszeniowy