Od dnia dzisiejszego Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 19 posiada konto bankowe, na które można wpłacać dobrowolne składki na Radę Rodziców (w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy).

Numer konta: 47 1090 1519 0000 0001 5200 4704.

Utworzony został również adres e – mail Rady Rodziców: radarodzicow.sp19@wp.pl.