Dzień Drzewa był doskonałą okazją do zorganizowania w świetlicy zajęć, podczas których dzieci poznały znaczenie drzew, dowiedziały się, co należy robić, aby o nie dbać.

27 X w świetlicy odbyło się spotkanie z p. A. Szerel, który jest leśnikiem. Zajęcia rozpoczęły się od pogadanki, podczas, której dzieci rozpoznawały rodzaje drzew, lasów, dowiedziały się też wielu ciekawych rzeczy m. in. jak określić wiek drzewa. Oglądały zdjęcia najwyższych, najstarszych
i najgrubszych drzew. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali naszego gościa, nie zabrakło ciekawych pytań ze strony uczestników. Następnie wszyscy udaliśmy się przed szkołę, gdzie wspólnie zasadziliśmy podarowane przez p. A. Szerel drzewko. Podczas sadzenia uczniowie poznali etapy prawidłowego sadzenia i nazwę naszej sadzonki, której przyrost będziemy obserwować każdego roku i będziemy dbać, aby mogło być nie tylko ozdobą, ale też wspomnieniem naszych dzisiejszych zajęć. Nowe drzewo pięknie prezentuje się przed szkołą.

M. Charaszkiewicz i E. Tobijasz