Szanowni Rodzice,

Rada Rodziców działająca przy SP19 zwraca się do wszystkich Rodziców uczniów naszej szkoły z prośbą o dokonywanie składek, które posłużą do realizacji zaplanowanych zadań. W bieżącym roku szkolnym (2022/2023) składka została ustalona na poziomie 50 zł. O ile składka jest dobrowolna, to prosimy mieć na uwadze, że gromadzone dzięki Państwa wpłatom środki są bardzo istotne w życiu szkoły i bez nich nie zostaną lub trudne będą do realizacji nawet te podstawowe zadania.

Otrzymywane co roku wpłaty przeznaczane są np. na nagrody dla uczniów (konkursy, zakończenie roku szkolnego), częściowe sfinansowanie uroczystości pasowania na ucznia, atrakcje w okresie bożonarodzeniowym, karnawału czy w Dniu Dziecka. Szkoła nie dysponuje funduszami, które mogłaby przeznaczyć na te przedsięwzięcia.

W związku z zaplanowaną kampanią informacyjną kierowaną do Rodziców oraz nawiązaniem ściślejszej współpracy z trójkami klasowymi oraz Samorządem Uczniowskim, liczymy na to, że zasilą Państwo budżet Rady Rodziców w większym stopniu niż miało to miejsce w przeszłości, do czego serdecznie zachęcamy. Aby każdy z Państwa miał możliwość zapoznania się z tym, na co środki zostaną wydatkowane, Rada Rodziców podjęła decyzję o opracowywania planu działania na bieżący rok szkolny. Prace nad planem zostaną zakończone w październiku 2022 roku. Licząc na wspomniane wpłaty, plan zakładać będzie realizacje zadań podstawowych oraz dodatkowych, w tym spotkań z ciekawymi ludźmi lub interesujących dla uczniów z innego względu (doświadczenia chemiczne, fizyczne itd.). Być może pojawią się nagrody dla króla i królowej najwyższych ocen, nagrody dla uczniów o najwyższej frekwencji itp.

Obecnie składki prosimy kierować do sekretariatu szkoły (najlepiej wpłaty zbiorcze z dołączeniem imion i nazwisk uczniów oraz klasy, do której uczęszczają). Możliwe jest też nawiązanie w tej sprawie kontaktu z wychowawcami klas, którzy przekażą te środki do sekretariatu szkoły. W nieodległej przyszłości zostanie otwarty rachunek Rady Rodziców, o czym poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Tych Rodziców, którzy jeszcze nie dokonali wpłaty na Radę Rodziców, zachęcamy do współpracy. W relatywnie prosty sposób możemy umilić dzieciom czas spędzany w szkole, który jest ich drugim domem. Chcielibyśmy, aby w tym domu panowała przyjazna atmosfera, umożliwiająca rozwój dzieci w możliwie najwyższym stopniu.

Rada Rodziców