Jak każe kalendarz i tradycja 30 września świętowaliśmy w naszej szkole Dzień chłopaka. Kilka dni wcześniej opiekun SU poprosił wychowawców i dziewczęta z klas 4-8, aby wybrali Misterów w 3 kategoriach: Mistera Dobrych Manier, Mistera Pięknego Uśmiechu i Mistera Elegancji. Tytuły te miały na celu promowanie odpowiednich postaw; kulturalnego zachowania na co dzień, bycia uśmiechniętym i życzliwie nastawionym w stosunku do innych oraz dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą. W piątek p. Ewa Łukaszewska, p. Aleksandra Dereszewska i opiekun SU zaprosili uczniów na uroczysty apel, aby złożyć życzenia męskiej części audytorium, uhonorować i nagrodzić wybranych uczniów kolorową plakietką z uśmiechem i zasłużonym tytułem oraz słodkim upominkiem.

Mister Dobrych Manier:

Mateusz Łodygowski

Wiktor Pilewski

Szymon Rakowski

Igor Głowacki

Michał Tomczak

Szymon Prus

Tymoteusz Ziółkowski

Kacper Szablowski

Bartosz Jagielski

Wojciech Wtulich

Mateusz Ratajczyk

Patryk Dankowski

Mateusz Rajewski

Mister Pięknego Uśmiechu:

Stanisław Stypuła

Aleksander Sekuła

Piotr Majkowski

Igor Głowacki

Patryk Wesołowski

Stanisław Kuźma

Igor Waszak

Maksymilian Nadolski

Fabian Lewandowski

Oliwier Grudzień

Wiktor Dworniczak

Bartłomiej Stolarczyk

Filip Człapiński

Mister Elegancji:

Oliwier Rojek

Nataniel Przewodzikowski

Romeo Szarek

Adam Śmigielski

Filip Fornalewicz

Filip Szymaniak

Stanisław Radzikowski

Dorian Ozdoba

Aleksander Gradowski

Jan Orzechowski

Aleksander Zajączkowski

Damian Witkowski

Borys Legędź

Gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym:

Opiekun SU,

D. Moraczewski