W dniach 27.06.2022 r. – 01.07.2022 r. odbywały się w naszej szkole półkolonie letnie. Wzięło w nich udział 30 uczniów klas 0-III. Nad bezpieczeństwem i realizacją programu czuwały – p. Marta Kacprzak – Czaja, p. Ewa Krupińska oraz dyrekcja szkoły – p. Aneta Jabłońska i p. Paulina Waćkowska. Każdego dnia na dzieci czekały dwa posiłki – śniadanie i dwudaniowy obiad. Podczas półkolonii dla uczestników zostały zorganizowane różne zajęcia na terenie szkoły, jak i poza nią. Pierwszego dnia, po zapoznaniu się z regulaminem i programem półkolonii oraz zasadami bezpiecznego spędzania czasu wolnego, dzieci udały się do Parku na Słodowie, aby wziąć udział w zajęciach terenowych zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Podczas tych zajęć dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat owadów oraz malowały ważki z gipsu. Jedną z atrakcji półkolonii było także wyjście do Muzeum Historii Włocławka, gdzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach: „Między nami jaskiniowcami”, podczas których dowiedzieli się jak dawniej nasi przodkowie próbowali przetrwać w zmieniającym się klimacie zlodowaciałej Europy oraz zapoznali się z aspektami życia duchowego i plemiennego. W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję wcielić się w małych jaskiniowców i samodzielnie malowali własne zwierzęta opiekuńcze. Po warsztatach był czas, aby obejrz wystawę na temat historii Włocławka. W trakcie półkolonii dzieci uczestniczyły także w plastycznych warsztatach profilaktyczno – twórczych w Galerii Sztuki Współczesnej, których inspiracją jest łąka i jej bioróżnorodność „Na wielkiej łące”. Podczas działań plastycznych różnymi technikami tworzyły dwuwymiarowe i przestrzenne ilustracje motywów związanych z ekosystemem łąki. W piątek, ostatni dzień wypoczynku, odbyło się wyjście do multikina na film pt. „Minionki: Wejście Gru”. W czasie półkolonii nie zabrakło także czasu na integrację podczas gier i zabaw na świeżym powietrzu, układania puzzli czy zajęć plastycznych, gdzie uczestnicy wykonali plakaty na temat „Bezpieczne wakacje”.

Podczas wypoczynku letniego prowadzona była także edukacja zdrowotna w celu kształtowania pożądanych postaw i zachowań zdrowotnych młodego pokolenia. Wychowawcy grup, wykorzystując materiały przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, poruszali tematy dotyczące postaw prozdrowotnych związanych z profilaktyką zakażeń koronawirusem SARS – CoV – 2, właściwych nawyków higienicznych z uwzględnieniem higieny rąk, zapobiegania zakażeniom i zatruciom pokarmowym, zapobiegania wypadkom i udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyką uzależnień.

W ostatnim dniu półkolonii letnich uczestnikom wręczone zostały upominki.