Od dnia 4 maja realizowany był w naszej szkole projekt „Ekologiczne SOS – Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj!” w ramach programu „Zielono nam” finansowanego w całości przez Fundację ANWIL.

Celem tego projektu było promowanie postaw proekologicznych, które w dzisiejszych czasach są koniecznością, są przejawem troski o nasze zdrowie i naszą przyszłość. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem, mieć pod dostatkiem wody zdatnej do picia i zdrowej żywności oraz żyć w świecie bez klęsk żywiołowych, abyśmy mogli zaspakajać nasze potrzeby estetyczne i duchowe. Uświadamianie dzieciom i młodzieży, jak nasze działania wpływają na stan środowiska, a przez to na jakość życia człowieka ma bardzo duże znaczenie. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego to również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyszłość nas samych. Projekt „Ekologiczne SOS – Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj!” pozwolił uczniom oraz społeczności lokalnej zrozumieć tę zależność, a jednocześnie uświadomił, jakie działania mogą podejmować sami i mieszkańcy na rzecz ochrony wody, czystego powietrza i organizmów żyjących wokół. Mamy nadzieję, że projekt „Ekologiczne SOS – Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj!” zachęcił uczniów oraz społeczność lokalną do zmiany wielu niewłaściwych nawyków oraz do podejmowania nowych, korzystnych dla środowiska działań, a ponadto uwrażliwi młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowi im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

W ramach tego projektu przeprowadzone były następujące działania:

– akademia pt. „Na ratunek”; zaprezentowane podczas występu piosenki i wiersze mówiły o najważniejszych problemach dotyczących degradacji środowiska, zwracały uwagę na znaczenie przyrody dla życia i zdrowia człowieka. Skłaniały do refleksji nad własnym stosunkiem do przyrody, uwrażliwiały na jej piękno oraz zachęcały do podejmowania działań przyczyniających się do poprawy stanu środowiska;

– konkurs na pracę plastyczną przestrzenną z materiałów odpadowych przedstawiającą dowolnego zwierzaka;

– uczniowie obliczali ślad wodny i węglowy na rozpoczęcie i na zakończenie projektu, porównywali wyniki i wyciągali wnioski;

– odbyły się zajęcia laboratoryjne na świeżym powietrzu dla klas I – III, podczas których uczniowie badali właściwości, jakość i zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby oraz próbowali oczyszczać wodę;

– opracowana została broszura Ekologiczny Ogród, która następnie była rozpropagowana wśród mieszkańców osiedla;

– uczniowie porządkowali teren wokół szkoły i najbliższą okolicę pod hasłem: „Tu działamy, gdzie mieszkamy”;

– odbyły się spotkania „Jak być EKO we własnym domu” – sposoby na oszczędzanie i racjonalne wykorzystywanie wody, sposoby na oszczędzanie energii;

– wykonane zostały ulotki zachęcające segregowania odpadów „Śmieci segregujesz, czystą Ziemię zyskujesz”, które zostały wręczone mieszkańcom osiedla podczas patrolu ekologicznego;

– patrol ekologiczny – spacer w okolicach szkoły w poszukiwaniu pojemników recyklingowych oraz poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych.

Dziękujemy Fundacji ANWIL za bezinteresowną pomoc, życzliwość, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji naszego projektu.

Dziękujemy również wszystkim Uczestnikom oraz Nauczycielom, którzy pomogli w przeprowadzeniu działań 🙂