W dniu 10.06.22 klasa I c gościła na swoich lekcjach mamę Jasia – p. Dagmarę Mieszkis – Święcikowską, która jest weterynarzem. Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat tego zawodu. Dodatkowo utrwaliły sobie, jak należy opiekować się i dbać o zwierzęta. Podczas zajęć został ogłoszony został konkurs po hasłem „Moje wakacje ze zwierzakiem”. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek w formie czekoladek „kocie języki”.

K. Troszyńska